home donate

Eng   Tiếng Việt

essential HELP: a weblog
international and community development in Vietnam

Gac Farm Program (Red Jackfruit)

With the purpose of helping the poor in Vietnam overcome hardship and become financially independent, in the past ten years VNHelp has been partnering with the Center for Women and Community Development (CWCD) in Vinh Phuc Province to lend money to women for starting a new business or scaling existing ones. The program has succeeded greatly with 100% capital returned. These women not only earn extra income but also improve their role in the family as well as in the society. In 2015, VNHelp ran a pilot program for a new initiative – Lending money to farmers to plant Gấc trees – based on the following potential benefits:

– Jobs will be created and local economy can be improved with an inexpensive capital investment. Farmers can maximize the use of their land to grow Gấc trees such as the front yard and the narrow areas around their house.

– Gấc fruits are high in vitamin and nutrition, and they have great export potential. Gấc trees continue to yield fruits in the span of 10 to 20 years.

The initial investment involves buying seedlings, building the supporting trellis, and setting up the sprinkle and drainage system. From the second year on, the plants are mature so they yield more fruits and the cost will reduce significantly to mainly the cost of fertilizers and labor.

After the successful trial program in 2015, we officially launched the program in 2016 with 52 selected farmer households in 3 villages: Dao Tu, Hop Hoa, and Duy Phien of Tam Duong District, Vinh Phuc Province. We provided training in soil preparation, planting, building trellis, and setting up sprinkler and dripping irrigation systems, etc. We also organized field trips to a large scale Gấc plantation in Bac Giang so the participants can learn directly from experienced farmers. VNHelp provided 1,000 seedlings and technical support to the participants. We also contributed 30% of the investment capital and lent the rest (70%) to the farmers.

Each Gấc crop takes around a year. Seedlings are planted in February or March and will yield fruits in October or November. After fruits are harvested, branches are trimmed and pruned. The roots are cared for and trees will grow again in the next crop season. In 2016, the farmers had a very good harvest and easily sold Gấc fruits in the local markets. Therefore, they were elated and very motivated; they wished to expand their farm to larger scale in order to generate more income. As for the future of this program, VNHelp will continue to assist the participating farmers as well as to recruit more farmers to the program. We hope with our financial and technical assistance the farmers will be able to produce a variety of Gấc products for export such as dried Gac fruit, Gac powder, Gac oil, and frozen Gac, which have high market value. VNHelp has a plan to connect the farmers to buying vendors.

As the program is entering its second year, we wish to thank the Center for Encouragement and Self Reliance (CESR) for co-funding the program in 2016. We earnestly call upon our donors and friends to provide financial support for this Gac program to increase its impact on the local economy and the lives of the hard-working farmers.


Dự Án Trồng Gấc

Với chủ trương giúp người nghèo tại Việt Nam vượt khó và có thể tự lập về kinh tế, trong 10 năm qua VNHelp đã cùng hợp tác với Trung tâm Vì Phụ nữ  và Phát triển Cộng đồng (CWCD) thực hiện chương trình cho phụ nữ nông thôn vay vốn làm ăn tại tỉnh Vĩnh Phúc. Chương trình đã rất thành công, 100% vốn cho vay luôn được thu hồi đầy đủ.  Các phụ nữ không những có thêm nguồn thu nhập cho gia đình mà vai trò người phụ nữ cũng được nâng cao trong gia đình và xã hội. Chúng tôi bắt đầu xây dựng ý tưởng về dự án trồng Gấc từ năm 2015, bắt nguồn từ những lợi ích thiết thực sau đây:

– Tạo việc làm, phát triển kinh tế cho các hộ gia đình nghèo tại nông thôn.  Các hộ có thể sử dụng được tối đa đất vườn để trồng Gấc như những khoảng sân trống trước nhà hoặc những dải đất hẹp xung quanh nhà, vừa cho thu hoạch quả vừa làm bóng mát quanh nhà.

– Quả Gấc mang tính dược liệu quý, chứa nhiều dinh dưỡng cho sức khỏe con người do đó nó có giá trị kinh tế cao và có thị trường xuất khẩu rộng.

– Một gốc Gấc có thể cho ra quả từ 10 đến 20 năm.  Chỉ mất chi phí đầu tư ban đầu cho việc mua cây giống, làm giàn và lắp đặt hệ thống tưới nước. Từ năm thứ 2 trở đi cây sẽ cho năng suất quả cao hơn, nhưng với chi phí lại thấp hơn nhiều, chủ yếu  là chi phí về phân bón và công chăm sóc.

Sau dự án thử nghiệm 2015, dự án trồng Gấc được chính thức thực hiện vào năm 2016 với 52 hộ nông dân được chọn từ 3 xã Đạo Tú, Hợp Hòa, Duy Phiên, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Các thành viên tham gia được dự các buổi tập huấn và đi tham quan công trường trồng gấc quy mô tại Bắc Giang để nhìn thấy tận mắt và học hỏi trực tiếp. VNHelp đã tài trợ 1.000 cây giống tốt, hỗ trợ và tư vấn các thành viên từ các khâu làm giàn, tưới nước, phân bón, chăm sóc phòng tránh sâu bệnh, cho đến khâu cuối là hỗ trợ kết nối thành viên với thị trường tiêu thụ sản phẩm. VNHelp hỗ trợ 30% vốn dựng giàn và cho vay 70%.

Quá trình trồng gấc trên dưới 1 năm. Cây giống được trồng trong khoảng tháng 2, 3 và ra quả khoảng  tháng 10, 11. Sau khi hái quả, nhánh cây được chặt tỉa, gốc được tiếp tục chăm sóc và sẽ lại ra hoa kết trái trong mùa sau. Trong mùa vụ 2016, các thành viên đã hái gấc đem bán ngay tại địa phương. Với số lượng gấc trong đợt vụ đầu tiên này, việc tiêu thụ gấc tươi  ngay tại địa phương rất dễ dàng. Do đó các hộ nông dân rất phấn khởi và ao ước được mở rộng đất canh tác trong đợt trồng gấc 2017 với hy vọng dự án sẽ quy mô hơn, mùa vụ sẽ lớn hơn để có đủ Gấc chế biến ra các sản phẩm Gấc có giá trị xuất khẩu cao vào các thị trường tại Châu Âu, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, v.v. Các sản phẩm gồm thịt màng gấc sấy khô, bột gấc sấy khô, dầu gấc, bột gấc tươi đông lạnh, v.v.

Với triển vọng tốt đẹp của dự án, VNHelp sẽ tiếp tục tài trợ dự án để nhân rộng mô hình trồng Gấc đến nhiều hộ gia đình và tăng số lượng cây Gấc cho mỗi gia đình.  Chúng tôi trân trọng cám ơn Quỹ Center for Encouragement and Self-Reliance (CESR) đã đồng tài trợ dự án trồng Gấc năm 2016. VNHelp tha thiết kêu gọi các mạnh thường quân và thân hưũ hỗ trợ tài chính để phát triển dự án trồng Gấc 2017 và các năm kế tiếp.

IMG_0993 IMG_1070 IMG_1087 IMG_1090

Leave a Reply